Oameni, Evenimente, Povesti, Ghid

Totul despre Alegerile Parlamentare din 6 decembrie 2020

385 0
Totul despre Alegerile Parlamentare din 6 decembrie 2020

Pe teritoriul României se va putea vota în ziua de 6 decembrie, între orele 7:00 şi 21:00, iar in străinătate, alegerile parlamentare se vor desfăşura în zilele de 5 şi 6 decembrie 2020.

Alegerile parlamentare 2020 au loc pe 6 decembrie, dată la care românii sunt așteptați la urne să-i aleagă pe deputații și senatorii din Parlamentul României pentru următorii patru ani. Ca și alegerile locale din toamnă, și alegerile parlamentare se vor desfășura în condiții speciale, impuse de actuala stare epidemiologică.

Conform Autorităţii Electorale Permanente, numărul total de cetăţeni cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral la data de 31 octombrie este de 18.981.242, cu 2.012 mai puţini faţă de ultima informare, realizată la sfârşitul lunii septembrie.

Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în România care în ziua votării se află în țară pot vota cu:

 • cartea de identitate;
 • cartea electronică de identitate;
 • cartea de identitate provizorie;
 • buletinul de identitate;
 • pașaportul diplomatic;
 • pașaportul diplomatic electronic;
 • pașaportul de serviciu;
 • pașaportul de serviciu electronic;
 • carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare.

Alegătorii care dețin un act de identitate al cărui termen de valabilitate expiră în perioada 1 martie – 6 decembrie 2020 pot vota în baza acestuia la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 6 decembrie, informează Agerpres. Clarificarea vine din partea Biroului Electoral Central, care a emis o interpretare unitară a prevederilor legale în vigoare.

EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT PRIN INTERMEDIUL URNEI SPECIALE PENTRU PERSOANELE INTERNATE

Alegătorii care, la data scrutinului, vor fi internaţi într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea aşezăminte sociale publice sau private, pot solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, dacă au domiciliul sau reşedinţa în judeţul sau în municipiul Bucureşti, după caz, pe raza căruia se află unitatea respectivă.

Cererile de votare prin intermediul urnei speciale, formulate de către alegătorii internați, trebuie datate şi semnate olograf şi vor cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, seria şi numărul actului de identitate al fiecărui alegător.

Cererile de vot prin intermediul urnei speciale formulate de alegătorii internați pot fi depuse în preziua votării – 5 decembrie 2020, între orele 18.00-20.00, la secţiile de votare din localitatea în care se află unitatea respectivă, stabilite prin Decizia nr. 33/30.11.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie nr.31 Prahova.

Cererile de vot prin intermediul urnei speciale formulate de către alegătorii internați pot fi depuse prin intermediul oricărei persoane, și la biroul electoral de circumscripţie, până la data de 4 decembrie 2020. Cererile şi documentele primite de biroul electoral de circumscripţie sau oficiul electoral, după caz, sunt transmise prin intermediul instituţiei prefectului, până cel mai târziu în data de 6 decembrie 2020, ora 10.00, birourilor electorale ale secţiilor de votare stabilite prin decizia biroului electoral de circumscripţie.

EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT PRIN INTERMEDIUL URNEI SPECIALE PE MOTIV DE BOALĂ SAU INVALIDITATE

Alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate pot depune cereri pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, dacă au domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia electorală în care se află secţia de votare.

Cererea de vot prin intermediul urnei speciale se depune la secţia de votare cea mai apropiată de imobilul unde se solicită deplasarea echipei  formate la nivelul biroului electoral al secției de votare.

Cererea de vot prin intermediul urnei speciale poate fi depusă prin intermediul oricărei persoane, trebuie să fie datată şi semnată olograf de către alegătorul care solicită urna specială şi cuprinde, în mod obligatoriu: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, conform menţiunilor din actul de identitate ori dovada de reşedinţă, după caz, adresa imobilului unde se solicită deplasarea echipei formate, seria şi numărul actului de identitate, precum şi numărul de telefon.

Cererea de vot prin intermediul urnei speciale trebuie să fie însoţită de copii ale oricărui act din care rezultă boala, starea de sănătate ori de invaliditate; din conţinutul înscrisurilor primite trebuie să se poată stabili lipsa posibilităţii alegătorului de a se autodeplasa ia sediul secţiei de votare, nefiind necesar ca acestea să cuprindă în mod expres sintagma „persoană netransportabilă”.

Cererile de vot prin intermediul urnei speciale formulate de alegătorii indicați  pot fi depuse la biroul electoral al secţiei de votare cel mai târziu în preziua votării – 5 decembrie 2020, între orele 18.00-20.00.

Prin excepţie, cererile de vot prin intermediul urnei speciale, precum şi copiile actelor din care rezultă boala, starea de sănătate ori de invaliditate pot fi depuse, prin intermediul oricărei persoane, și la Biroul Electoral de Circumscripţie nr.31 Prahova, până la data de 4 decembrie 2020. Cererile şi documentele primite de biroul electoral de circumscripţie  sunt transmise prin intermediul instituţiei prefectului, până cel mai târziu în data de 6 decembrie 2020, ora 10,00, biroului electoral al secţiei de votare celei mai apropiate de imobilul la care s-a solicitat deplasarea urnei speciale.

EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT PRIN INTERMDIUL URNEI SPECIALE PENTRU PERSOANELE AFLATE ÎN CARANTINĂ SAU ÎN IZOLARE LA DOMICILIU

 Cetăţeanul cu drept de vot aflat în carantină la domiciliu, în locaţia declarată ori într-un spaţiu special desemnat de către autorităţile competente, conform Legii nr. 136/2020 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1309/2020, poate vota prin intermediul urnei speciale dacă depune o cerere în acest sens şi copia deciziei de carantină, emisă de direcţia de sănătate publică judeţeană.

Cetăţeanul cu drept de vot aflat în izolare la domiciliu, în locaţia declarată ori într-un spaţiu special desemnat de către autorităţile competente, conform Legii nr. 136/2020 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1309/2020, poate vota prin intermediul urnei speciale dacă depune o cerere în acest sens şi copia unuia dintre următoarele documente:

 1. a) biletul de externare din unitatea sanitară care confirmă diagnosticul şi indicaţia
  de izolare;
 2. b) decizia de izolare emisă de direcţia de sănătate publică judeţeană/a
  municipiului Bucureşti;
 3. c) rezultatul testării COVID-19 RT-PCR (pozitiv) din ultimele 14 zile.

Cererea de vot prin intermediul urnei speciale se depune la secţia de votare cea mai apropiată de imobilul unde se solicită deplasarea echipei  formate la nivelul biroului electoral al secției de votare.

Cererea de vot prin intermediul urnei speciale poate fi depusă prin intermediul oricărei persoane, trebuie să fie datată şi semnată olograf de către alegătorul care solicită urna specială şi cuprinde, în mod obligatoriu: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, conform menţiunilor din actul de identitate ori dovada de reşedinţă, după caz, adresa imobilului unde se solicită deplasarea echipei formate, seria şi numărul actului de identitate, precum şi numărul de telefon.

Cererile de vot prin intermediul urnei speciale formulate de alegătorii indicați  pot fi depuse la biroul electoral al secţiei de votare cel mai târziu în preziua votării – 5 decembrie 2020, între orele 18.00-20.00, dar și la Biroul Electoral de Circumscripţie nr.31 Prahova, până la data de 4 decembrie 2020.

Cetăţenii cu drept de vot aflaţi în carantină sau în izolare la domiciliu, cărora nu li s-au eliberat documentele prevăzute enumerate mai sus, pot transmite, prin orice mijloace, până la data de 4 decembrie 2020, Biroului Electoral de Circumscripţie nr.31 Prahova, cereri privind emiterea documentelor necesare exercitării votului prin intermediul urnei speciale, conform modelului prevăzut în anexa la Decizia nr.40/2020, republicată, a Biroului Electoral Central.

Biroul electoral de circumscripţie asigură transmiterea, de îndată, către direcţia de sănătate publică judeţeană, a listei persoanelor care au transmis asemenea cereri, în vederea luării măsurilor necesare pentru emiterea urgentă a documentelor   necesare exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale.

 

Sursa: Institutia Prefectului Judetul Prahova, Biroul Electoral de Circumscriptie Prahova, Autoritatea Electorala Permanenta.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.